Dziecko i Figura

WAŻNE TEMATY

Becikowe, 500+, zasiłek. ILE PIENIĘDZY możesz dostać NA DZIECKO?

Jedzenie, ubrania, leki… Lista wydatków na dziecko jest długa. Chociaż program 500+ wielu rodzinom pomaga zaspokoić potrzeby dorosłych i dzieci, to czasami takie wsparcie nie wystarcza. Warto więc wiedzieć, z jakiej pomocy jeszcze można skorzystać.

Oto świadczenia na dzieci, o które mogą ubiegać się rodzice.

Becikowe
Po przyjściu dziecka na świat rodzice mogą jednorazowo otrzymać tzw. becikowe. Wynosi ono 1 tys. zł. Aby uzyskać takie wsparcie, muszą spełnić jednak warunek — dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 1922 zł.

Wniosek o wypłatę tego świadczenia składa się w różnych punktach, to zależy od miejsca zamieszkania rodziców. Nie należy z tym zwlekać. Trzeba to zrobić nie później niż 12 miesięcy od dnia, w którym dziecko przyszło na świat.

Zasiłek
To świadczenie jest przeznaczone dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej, tzn. takich, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 674 zł (jeśli w jej skład wchodzi dziecko niepełnosprawne, suma ta wynosi 764 zł). Wniosek składa się w lokalnym urzędzie gminy.

Wysokość wsparcia zależy od wieku dziecka. Jeśli nasza pociecha ma do 5 lat, możemy dostać 95 zł, jeśli jest w wieku między 6 a 18 lat – 124 zł. Na dorosłe dziecko (do 23. roku życia) przysługuje zasiłek w wysokości 135 zł.

  
Wyżej