Site icon Dziecko i Figura

To jest wielki sukces Polski! W naszym kraju najszybciej spada ubóstwo wśród dzieci

W 2016 r. 24,8 mln dzieci w Unii Europejskiej było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – wynika z danych Eurostatu. W ostatnich latach ubóstwo wśród dzieci najszybciej spadało na Łotwie i w Polsce.
Eurostat informuje, że blisko 25 mln dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to 26,4 proc. całkowitej populacji dzieci (w wieku do 17 lat) w UE. Odsetek ten w UE nieznacznie spadł w ciągu ostatnich lat; w 2010 roku wynosił on 27,5 proc.

W 2016 r., prawie połowa dzieci była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Rumunii (49,2 proc.) i Bułgarii (45,6 proc.). Tuż za tymi krajami są: Grecja (37,5 proc.), Węgry (33,6 proc.), Hiszpania (32,9 proc.), Włochy (32,8 proc.) i Litwa (32,4 proc.).

Z kolei kraje z najniższym odsetkiem dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to: Dania (13,8 proc.), Finlandia (14,7 proc.) Słowenia (14,9 proc.), Czechy (17,4 proc.) i Holandia (17,6 proc.).

W znacznej większości państw członkowskich UE ten wskaźnik społeczny obniżył się w latach 2010-16. Największy spadek odnotowano na Łotwie (z 42,2 proc. w 2010 r. do 24,7 proc. w 2016 r., czyli o 17,5 punktów proc.), a następnie w Polsce (6,6 pkt. proc.), Irlandii (5,3 pkt. proc. w latach 2010-2015), na Węgrzech (5,1 pkt. proc.), w Bułgarii (4,2 pkt. proc.) i na Litwie (3,4 pkt. proc.).

Natomiast największe wzrosty zagrożenia ubóstwem wśród dzieci w UE zaobserwowano w Grecji (z 28,7 proc. do 37,5 proc., o 8,8 pkt proc.) na Cyprze (7,8 pkt. proc.), a następnie w Szwecji (5,4 pkt. proc.) i we Włoszech (1,1 pkt. proc.).

seb/media

Fot. sxc.hu

Komentarze

Komentarze

Exit mobile version