Dziecko i Figura

DZIECKO

Dlaczego warto CZYTAĆ będąc dzieckiem?

Czytać warto w każdym wieku…

Nowe badanie opublikowane w magazynie „Child Development” wykazało, że posiadanie dobrej umiejętności czytania w wieku dziecięcym, może być wskaźnikiem przyszłej inteligencji w wieku nastoletnim.

Zalety czytania

W poprzednich badaniach umiejętność czytania zestawiana była z lepszym zdrowiem, wykształceniem, statusem socjoekonomicznym oraz kreatywnością. Dobrze wykształcona umiejętność czytania może bezpośrednio ulepszyć niektóre z powyższych czynników.

Przykładem może być to, że dzięki umiejętności wydobywania informacji z tekstów pisanych wzrasta zdolność jednostki do osiągania wyższych kwalifikacji edukacyjnych. Jednak niektórzy naukowcy sugerują, że akt czytania ma związek przyczynowy z bardziej ogólnymi zdolnościami kognitywnymi, które związane są z lepszą jakością życia. Mówiąc krótko: samo czytanie może zwiększać inteligencję.

Inne badania sugerują, że zamiast tego może istnieć współdzielona genetyczna baza dla czytania oraz zdolności kognitywnych. Możliwe jest również, że to, że dzieci chętnie czytają odzwierciedla ich chęć pozyskiwania wiedzy raczej niż samą umiejętność czytania, co może zaburzać wyniki badań.

Pixabay

Badanie

Aby zbadać sprawę dokładniej naukowcy z University of Edinburgh i King’s College w Londynie, porównali wyniki testów czytania oraz inteligencji od niemal 2000 par bliźniaków jednojajowych, które brały udział w badaniu Twins Early Development Study.

Bliźniaki podchodziły do testów w wieku 7, 9, 10, 12 oraz 16 lat. W badaniu użyto bliźniaków, gdyż są genetycznie identyczne. W tym badaniu bliźniaki były wychowywane również w tym samym środowisku rodzinnym. Pozwoliło to badaczom wyeliminować możliwe różnice, które mogłyby powstać, jeśli bliźniaki nie dzieliłyby wszystkich doświadczeń. Do takich różnic można by zaliczyć posiadanie szczególnie inspirującego nauczyciela lub przyjaciela, który zachęca do czytania.

Odkrycia naukowców

Naukowcy odkryli, że bliźniaki z bardziej rozwiniętą wczesną umiejętnością czytania niż ich rodzeństwo, nie tylko pozostawały lepsze w czytaniu w trakcie dorastania. Osiągały one również lepsze wyniki w testach inteligencji niż ich rodzeństwo.

Co więcej, wczesna umiejętność czytania miała związek nie tylko z lepszym słownictwem i wiedzą ogólną, ale również z lepszą
inteligencją niewerbalną.

„Nie jest to bardzo zaskakujący fakt, że czytanie może powiększyć zasób naszego słownictwa. Bardziej zaskakujące jest to, że odnotowano efekty na inteligencję niewerbalną” – powiedział główny autor badań, Stuart Ritchie.

„Możliwe jest, że czytanie pomaga dzieciom trenować myślenie abstrakcyjne, gdyż muszą wyobrazić sobie osoby, miejsca oraz rzeczy, kiedy czytają. Byłoby to pomocne przy rozwiązywaniu bardziej ogólnych problemów, jakie możemy spotkać na testach IQ. Dodatkowo, czytanie może pomagać w trenowaniu koncentracji na konkretnym zadaniu, co byłoby korzystne przy podchodzeniu do testów inteligencji” – tłumaczy Ritchie.

Ritchie i jego współpracownicy sugerują, że poza czytaniem, inne szkolne aktywności, takie jak nauka matematyki, ćwiczenie samokontroli lub aktywność fizyczna, mogą składać się na kognitywny rozwój i sugerują oni, że przyszłe badania powinny skupić się właśnie na tym.

Zespół sądzi również, że dalsze badania powinny zwrócić uwagę na to, w jakim konkretnym wieku rozpoczęcie czytania wpływa na kognitywny rozwój. W nowym badaniu był to wiek siedmiu lat, ale skoro była to najmłodsza z grup biorących udział w badaniu to naukowcy sugerują, że podobny związek mógłby istnieć nawet u młodszych dzieci.

Czytaj też: Czy oglądanie telewizji edukacyjnej może KORZYSTNIE WPŁYNĄĆ na…?

Źródło: Medicalnewstoday.com

Zdjęcia: Pixabay


  
Wyżej