Dziecko i Figura

Główna

UWAŻAJ! Niedobór tego pierwiastka MOŻE SKUTKOWAĆ RAKIEM ŻOŁĄDKA!

rak jajnika, nowotwór jajnika

Niedobór jodu dotyczy 2 bilionów ludzi na świecie, w tym 30% dzieci. Europa jest kontynentem łagodnego i umiarkowanego niedoboru jodu, ale jednocześnie największy odsetek jej mieszkańców – 50% – narażonych jest na deficyt tego pierwiastka. 

Okazuje się, że niedobór jodu może skutkować przykrymi konsekwencjami zdrowotnymi, np.:

-W warunkach niewielkiego i umiarkowanego niedoboru jodu u dzieci obserwuje się gorszy rozwój intelektualny.

-W przypadku dorosłych: upośledzenie funkcji psychicznych, mniejszą wydolność w pracy, rozwój wola guzowatego obojętnego lub nadczynnego, niedoczynność tarczycy w warunkach ciężkiego i umiarkowanego niedoboru jodu.

-Niedobór jodu może stać się przyczyną rozwoju choroby nowotworowej żołądka.

-U kobiet ciężarnych może wystąpić ryzyko poronienia, martwego urodzenia, wad wrodzonych, większej
śmiertelności okołoporodowej, kretynizmu endemicznego.

Jak uzupełnić niedobór jodu w organizmie?

  
Wyżej