WAŻNA PETYCJA! NIE dla propagandy LGBT w warszawskich szkołach! Rodzice piszą apel do minister Zalewskiej

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski 18 lutego br. podpisał Deklarację „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” (Karta LGBT). Na stronie internetowej można podpisać petycję wyrażającą sprzeciw wobec propagandy LGBT w warszawskich szkołach.

„Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pomimo licznych protestów i wątpliwości natury społecznej i prawnej, 18 lutego br. podpisał Deklarację „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” (Karta LGBT). Zakłada ona ingerencję w programy nauczania w szkołach i wprowadzenie tzw. zajęć antydyskryminacyjnych będących niczym innym jak nauczaniem dzieci podejmowania praktyk seksualnych” – czytamy na stronie petycji.

„Dla dzieci w wieku 0 – 4 lata przewiduje się naukę o masturbacji, 9-latki mają się uczyć o tym, jak negocjować bezpieczny i przyjemny seks. Prezydent Stolicy zadeklarował także wprowadzenie do szkół obserwatorów ds. LGBT oraz wsparcie dla nauczycieli, którzy nawet wbrew woli reszty kadry pedagogicznej i rodziców chcą promować wśród uczniów homoseksualny styl życia” – podkreślają organizatorzy apelu.

zrzut_ekranu_20190222_o_13.28.45_670

 

Szanowna Pani Minister Edukacji Anna Zalewska! 

W grudniu 2015 udzieliła Pani wywiadu, w którym wprost zadeklarowała Pani, że nie wpuści seksedukatorów do szkół. Trzy lata później prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał Deklarację „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” (Karta LGBT) – nacechowany ideologicznie dokument zawierający szereg niepokojących zapowiedzi. 

Wnoszę o zlecenie natychmiastowej kontroli w szkołach znajdujących się na terenie Warszawy i sprawdzenie, czy i w jaki sposób wprowadzana jest w nich w życie podpisana przez Rafała Trzaskowskiego Deklaracja „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”. Wnoszę także o podjęcie wszelkich kroków niezbędnych do tego, aby zabezpieczyć warszawskie dzieci przed realizacją postulatów Karty LGBT.

Petycję można podpisać W TYM MIEJSCU.

Źródło: twojepetycje.pl

Komentarze

Komentarze