Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy! Sprawdź, czy go dostaniesz!

Już wiadomo, że powraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Czy będzie ci przysługiwał? Czy możesz go dostać? Sprawdź!

Trudna sytuacja epidemiczna spowodowała, że także dzieci z klas 1-3 pozostaną w domach. Co w tej sytuacji mogą zrobić rodzice?

– Przywracamy dodatkowy zasiłek opiekuńczy – podała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Fot. Pixabay

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiera w sobie możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

– W związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju, dużym wzrostem przypadków zakażeń koronawirusem i wynikającymi z tego decyzjami i obostrzeniami, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, zdecydowaliśmy o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, na zasadach jakie obowiązywały we wrześniu br. – dodała minister.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie można pobierać przez 21 dni – od 9 do 29 listopada 2020 r.

Ministerstwo podało, w jakich sytuacjach otrzymamy te pieniądze.

  • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
  • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.
  • dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek.

Przedstawiono też komu przysługuje zasiłek.

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  1. do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  3. do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać 9 listopada br.

Zobacz także: Alicja Ruchała nęci nogami na łóżku! Robi się upalnie!

Fot. Pixabay

Źródło: MRiPS

Komentarze

Komentarze