Wysokie zarobki już nikogo nie motywują do sumiennej pracy. Wymagania pracowników McDonald’s zdumiewają pracodawców!

Współczesne relacje pracodawca – pracobiorca często przebiegają na ambitniejszym poziomie, niż to było dotychczas i w dużym stopniu wychodzą poza wynagrodzenie. Pracodawcy dwoją się i troją jak sprostać wymaganiom pracowników tak, aby mieli żywy zapał do pracy i pozytywnie wpływali na jakość świadczonych przez firmę usług. Zainteresowani próbując zrozumieć, dlaczego jedni są zmotywowani do osiągnięcia czegoś trudnego za najniższą nawet stawkę, a inni piłują paznokcie, SMS-ują ze znajomymi pomimo wysokich wynagrodzeń dochodzą do coraz to bardziej innowacyjnych odkryć. McDonald’s postanowił iść za trendem.

https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/ludzie-stojacy-w-poblizu-sieci-restauracji-3714786/

Nowa polityka wynagrodzeń

Największą siłą McDonald’s, giganta fast foodów, stali się jego pracownicy, dlatego też firma przyjęła dewizę, że stworzenie realnych perspektyw na przyszłość jest niezbędne, aby pracownicy byli inspirowani. Ponieważ załoga McDonald’s odgrywa tak kluczową rolę w całym sukcesie, niezmiernie ważne stało się utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i celebrowanie roli, jaką odgrywają zatrudnieni w tym sukcesie. Dla wielu pracowników praca na kasie, czy też zapleczu kuchni jest odskocznią na drodze do przyszłej kariery. McDonald’s wykorzystał ten fakt jako klucz do sukcesu, oferując zatrudnionej przez siebie załodze rozmaite szkolenia i inne możliwości rozwoju, inwestując w swą strategię ponad 40 milionów dolarów rocznie.

Waluta przestała być największym motywatorem

Racją jest, że niegdyś nagroda pieniężna za pracę, a więc „wynagrodzenie” była skorelowana z dobrobytem jednostek i miała głęboki wpływ na sukces organizacji. Ten raczej ograniczony pogląd szybko się zmienił i eksperci zaczęli odkrywać, że pracowników wcale nie interesuje jedynie godne życie finansowe. Zwrot „etatowiec” zaczął powoli przechodzić do lamusa, gdyż przestał odpowiadać rzeczywistości. Zatrudnieni w dużej bądź małej firmie, bardziej są zainteresowani pozytywnym środowiskiem pracy i osobistym rozwojem niż czysto ekonomicznymi potrzebami.

Odkrycie warte więcej niż pieniądz

Eksperci szybko zaczęli potwierdzać założenia w praktyce. Właściciele wielkich firm, tzw. sieciówki obsadzone na całym świecie zaczęły inwestować czas i energię w zapewnienie środowiska sprzyjającego rozwojowi pracowników. Okazało się, że to zwiększyło zadowolenie zatrudnionych, przyczyniając się do ich zwiększonej wydajności. McDonald’s i inne firmy niegdyś przodujące w innowacyjnym podejściu sprawiły, że dziś pracodawcy zaczęli postrzegać poszczególnych pracowników jako klucz dla sukcesu organizacji i postanowili tak się wobec nich zachowywać.

Komentarze

Komentarze