Dziecko i Figura

Główna

Może w to nie wierzysz, ale warto spróbować. Zobacz jaką moc ma … Matka Boża z Fatimy i duchowa adopcja!

– Dokładnie 32 lata temu pojawiła się w Polsce idea duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą – mówiła Małgorzata Bartas – Witan.

 

– W momencie kiedy ta modlitwa zakorzeniła się i rozprzestrzeniła się w Polsce, animatorzy duchowej adopcji podjęli kontakt z różnymi środowiskami i okazało się, że ta modlitwa wypłynęła z błękitnej armii Matki Bożej Fatimskiej – dodawała Katarzyna Pazdan.

– Ważne jest też odniesienie do wątku fatimskiego tej modlitwy, bo modlitwa polega na codziennym odmawianiu dziesiątki różańca i modlitwy codziennej. Używanie w tym duchowym zmaganiu o szczęśliwe narodzenie zagrożonego zagładą dziecka właśnie różańca; tej modlitwy, która jest mocną modlitwą, którą Matka Boża sama poleca nam do podejmowania i otaczania tą modlitwą tych najbardziej trudnych rzeczywistości naszego życia, do czego zapraszała dzieci w Fatimie i zaprasza każdego, obiecując, że ta modlitwa może rodzić niezwykłe owoce – podkreślała Małgorzata Bartas Witan.

 

POSŁUCHAJ:

 

  
Wyżej