NOWY DODATEK DLA WSZYSTKICH! 300 PLUS – rządowy program, dzięki któremu…

Szykuje się nowy dodatek pomocowy dla Polaków! 300 plus to nowy rządowy program, dzięki któremu rodzice będą mogli kupić wyprawkę szkolną dla swoich pociech. Wnioski będzie można składać online oraz za pośrednictwem banków.

Czym jest 300 plus?

Świadczenie to jest wypłacane raz w roku, przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Program 300 Plus, to propozycja złożona przez premiera Mateusza Morawieckiego. Zakłada, że każdy uczeń do 20. roku życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do 24 lat ) otrzyma wsparcie finansowe w postaci 300 złotych. Jak zakładają politycy, rodzice młodszych uczniów będą mogli w ramach tego świadczenia kupić dzieciom niezbędne przybory, książki, zeszyty itp. Będą mogli zapisać również dzieci na dodatkowe – płatne zajęcia np. balet, śpiew, taniec czy basen.

Stworzenie ustawowych podstaw prawnych do świadczenia ”Dobry start” jest elementem budowy stabilnej, długofalowej polityki rodzinnej. Zapewni też stabilizację świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania – tak pomysł polityków rządu tłumaczy Elżbieta Rafalska.

Warto dodać, że świadczenie przysługuje każdemu uczniowi, bez względu na dochód, od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia, jeśli dziecko nadal zamierza się edukować. Rodzice powinni zdawać sobie sprawę, że świadczenie „Dobry start” nie przysługuje dzieciom, które odbywają roczne przygotowanie przedszkolne.

Świadczenie dobry start będzie wypłacane na wniosek:

-rodzica

-opiekuna prawnego

-opiekuna faktycznego dziecka (przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

-rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

-osobie uczącej się (czyli pełnoletniej osobie uczącą się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)

Jak złożyć wniosek? 

Wnioski można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną. Wniosek elektroniczny m.in. na portalu empatia.mrpips.gov.pl, na stronie banków.

Źródło: gk24.pl

Zobacz też: 500 plus na PIERWSZE DZIECKO! Zobacz, kto jeszcze może się ubiegać o świadczenie

 

 

Komentarze

Komentarze