Słowo Roku 2020 i Słowo Dekady. Są już wyniki!

Uniwersytet Warszawski podał wyniki plebiscytu na Słowo Roku 2020 i Słowo Dekady.

Na Słowo Roku 2020 głos oddało kilkanaście tysięcy internautów, swój wyraz wybrała także kapituła konkursu. Zwyciężyło słowo, które zdominowało miniony rok:

 

Na wyraz koronawirus, który zajął pierwsze miejsce w głosowaniu internetowym na Słowo Roku, oddano 1753 głosy, co stanowi 9,8% wszystkich głosów. Na drugim miejscu jest rzeczownik kobieta, na który oddano 1516 głosów (8,4%). Na trzecim miejscu znalazło się słowo spoza listy propozycji organizatorów konkursu: apostazja. Na ten wyraz oddano 1454 głosy (8,1%).

 

Jeśli chodzi o kapitułę to:

 

podobnie jak internauci, Słowem Roku 2020 wybrała rzeczownik koronawirus.

Drugie miejsce zajął wyraz kobiety (liczba mnoga), a trzecie rzeczownik pandemia.

 

Słowem dekady zostało pięćset plus. Jak komentuje prof. Marka Łazińskiego z Instytutu Języka Polskiego UW:

 

Zwycięstwo rzeczownika koronawirus nie dziwi w roku pandemii, zresztą nie tylko w polskim plebiscycie. Koronawirus jest nazwą wirusa, ale też choroby zwanej naukowo Covid-19. W polszczyźnie przewaga frekwencyjna koronawirusa nad Covidem jest wyjątkowo wyraźna, można się o tym przekonać porównując te dwa słowa w różnych językach w Trends Google.

 

Wszystkie wybrane słowa na stronie uw.edu.pl

 

pixabay

Komentarze

Komentarze