Polacy są coraz bardziej ZADOWOLENI z życia

Mówi się, że jako naród uwielbiamy narzekać. Jednak według sondażu CBOS z sierpnia 2017 rośnie liczba Polaków zadowolonych ze swojego życia, którzy nie obawiają się biedy.

W latach 1994-2016 odsetek Polaków zadowolonych z życia wzrósł z 53% do 76%, w tym podwoiła się (z 11% do 23%) liczba bardzo zadowolonych.

Z badań wynika, że jednym z ważniejszych korelatów zadowolenia z życia jest ocena własnej sytuacji materialnej, która również istotnie zmienia się na przestrzeni ostatnich lat.

W sierpniowym sondażu po raz kolejny CBOS zapytał respondentów o jakość ich życia pod względem finansowym oraz o poczucie zagrożenia biedą. Badano strukturę finansową gospodarstw domowych, pytając o posiadane oszczędności i zobowiązania pieniężne oraz monitorując (dzięki powtarzalności wskaźników) zmiany zachodzące w tym zakresie.

Polacy, charakteryzując sposób gospodarowania pieniędzmi w swoich rodzinach, najczęściej (56%) twierdzą, że żyje im się średnio

– starcza na co dzień, ale muszą oszczędzać na poważniejsze zakupy. Mniej więcej co czwarty żyje w swojej ocenie na wysokim poziomie – starcza mu na wiele bez specjalnego oszczędzania (24%), a dodatkowo nieliczni (2%) mogą sobie pozwolić na pewien luksus.

Mniejszymi nż przeciętnie zasobami dysponuje niemal co piąty ankietowany. Przeważająca część tej grupy deklaruje, że żyje skromnie (16%), co oznacza, że na co dzień muszą gospodarować bardzo oszczędnie, a nieliczni (2%) określają życie swojej rodziny jako bary jako bardzo biedne, przyznając przy tym, że nie starcza im na za spokojenie nawet podstawowych potrzeb.

Z perspektywy ponad dwudziestu lat zauważalna jest wyraźna poprawa położenia materialnego Polaków.

Od roku 1993 liczba respondentów zadowolonych z własnego poziomu życia wzrosła z 3% do 26%, przy jednoczesnym wyraźnym spadku odsetka żyjących w swojej ocenie skromnie lub biednie (z 51% do 18%).

Konsekwencją wzrostu zadowolenia Polaków z jakości swojego życia jest systematyczny spadek poczucia zagrożenia biedą.

Obecnie zdecydowana większość ankietowanych (70%) nie obawia się biedy, przy czym dwie piąte (40%) bierze pod uwagę możliwość pogorszenia sytuacji materialnej własnego gospodarstwa domowego, natomiast niespełna jedna trzecia (30%) jest całkowicie spokojna o swoją finansową przyszłość. Biedy obawia się ponad jedna czwarta respondentów (29%), z czego 24% uważa, że jakoś sobie poradzi, a 5% odczuwa bezradność.

DS, źródło: CBOS, komunikat z września 2017

Komentarze

Komentarze