Badania naukowe mówią jasno: MUSISZ CZYTAĆ DZIECKU! Dlaczego? ZOBACZ!

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” już prawie od 20 lat edukuje Polaków w zakresie wartości czytania dzieciom. „Czytaj dziecku 20 minut dziennie – codziennie”, głosi sztandarowe hasło fundacji.

Badania potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

1. zaspokaja jego emocjonalne potrzeby miłości i uwagi
2. buduje mocną więź między dzieckiem i rodzicami
3. wspiera rozwój psychiczny dziecka
4. wzmacnia poczucie własnej wartości
5. uczy poprawnej polszczyzny, rozwija zasób słownictwa
6. ćwiczy pamięć
7. uczy samodzielnego myślenia, myślenia logicznego, przyczynowo-skutkowego
8. rozwija wyobraźnię
9. poprawia koncentrację
10. przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania
11. przynosi ogromną wiedzę, jest dostępem do informacji na każdy temat
12. ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole
13. rozwija wrażliwośc moralną, uczy odróżniania dobra od zła
14. jest świetną rozrtywką, rozwija poczucie humoru
15. zapobiega uwzależnieniu od komputera i telewizji
16. chroni przed zagrożeniami kultury masowej
17. jest zdrową ucieczką od nudy i niepowodzeń
18. przeciwdziała demoralizacji i przemocy
19. daje dostęp do myśli i dzieł ludzi różnych epok
20. kształtuje nawyk czytania i pogłębiania wiedzy.

Zatem – czytajmy dzieciom!

DS, źródło: calapolskaczytadzieciom.pl, fot. pixabay.com

Komentarze

Komentarze