Maluch Plus- co oferuje NOWY program RZĄDU?

Program rządu jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na placówki oferujące opiekę nad dziećmi do lat 3.  Maluch Plus, bo o nim mowa, ma na celu wsparcie rozwoju żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, a więc miejsc gdzie będzie sprawowana opieka nad dziećmi do 3 roku życia. O dotację w ramach programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ( m.in. uczelnie
i współpracujące z nimi podmioty) i mogą one otrzymać do 80% dofinansowania.

Chcielibyśmy do  końca kadencji podwoić liczbę miejsc w żłobkach. W tej chwili jesteśmy na poziomie 105 tysięcy. Życzylibyśmy sobie ponad 200 tysięcy, choć trudno przewidywać, czy to się uda, bo nie zależy to wyłącznie od nas”- mówi wiceminister rodziny Bartosz Marczuk.

Jak zaznaczył w wywiadzie zapotrzebowanie na takie placówki jest ogromne, tym bardziej że 70 % gmin nie dysponuje w ogóle takimi miejscami. A patrząc na niepokojące dane demograficzne, inwestycja w kapitał ludzki jest nieodzowna. 

Jest to niewątpliwie ważny krok. Problem z opieką żłobkową w naszym kraju jest duży. Odbija się to na dzietności rodzin. Brak takich placówek uniemożliwia powrót kobiet do pracy, które obawiają się zwolnień. A nasze zarobki w większości nie pozwalają na zatrudnienie niani. Dlatego większość małżeństw ogranicza się do posiadania jednego czy dwóch potomków. Proponowany program może dawać nadzieję na poprawę sytuacji, co realnie odbije się na dzietności.

Trzymamy kciuki za powodzenie programu.

źródło: interia.pl

zdjęcie: pixabay.com

KB

 

 

Komentarze

Komentarze