POLSCE grozi KATASTROFA! Nie pomógł nawet PROGRAM 500+?!

Jak wynika z danych Eurostatu duża część krajów Unii Europejskiej notuje ujemny przyrost naturalny. Najlepiej wypada tu Luksemburg z przyrostem naturalnym na poziomie 1,12 promila, Wielka Brytania z 0,54 prom. i Francja z 0,45 prom. 

W Polsce w roku 2016 współczynnik ten wynosił -0,2 promila. Sytuację dodatkowo pogarsza migracja, która również ma wartość ujemną bowiem dużo ludzi z naszego kraju wyjeżdża a niewiele tu przyjeżdża.

Przyczyna takiego stanu rzeczy jest jedna: rodzi się mniej dzieci. Jak szacuje Eurostat, jeśli sytuacja się nie poprawi, populacja naszego kraju za kilka dekad skurczy się prawie o jedną czwartą i spadnie do poziomu 29,5 miliona osób. 

Co to oznacza? Społeczeństwo starzeje się, przechodzi na emerytury a długość życia się wydłuża. Prognozy wskazują, że w 2080 roku na jednego emeryta zarabiać będą 2 osoby, a nie jak dotychczas 4. Nie jest to dobra informacja dla finansów publicznych. 

Jeśli nic się w tej kwestii nie zmieni, pracujący Polacy będą musieli płacić bardzo wysokie podatki nie tylko na utrzymanie siebie, dzieci, starszych ludzi i własnych emerytur, na którą już trzeba odkładać, ale też na utrzymanie służby zdrowia. Opieka medyczna będzie bardzo obciążona, bo przecież gdy jesteśmy młodzi, płacimy składki, a gdy starsi, wyciągamy z systemu. W starzejącym się społeczeństwie skutki dla służby zdrowia będą bardziej dotkliwe niż nawet dla samego systemu emerytalnego – stwierdza profesor Klaus Bachmann z Uniwersytetu SWPS.

Według niego sytuację tą poprawia program 500+, bo obserwuje się wzrost liczby urodzeń. Jednak jego realne skutki widać będzie dopiero za około 18 lat. Na obecną chwilę nic z tym w naturalny sposób nie da się zrobić.

źródło: newsweek.pl

zdjęcie: pixabay.com

KB

Komentarze

Komentarze