SZOK! Zanieczyszczone powietrze poważnie uszkadza mózgi niemowląt!

Toksyczne powietrze zagraża życiu i zdrowiu niemowląt. Według organizacji Unicef na całym świecie aż 17 milionów dzieci poniżej pierwszego życia oddycha mocno zanieczyszczonym powietrzem, co bardzo niekorzystnie wpływa na ich delikatne mózgi. Okazuje się, że znajdujące się w zanieczyszczonym powietrzu cząsteczki i pyłki mogą uszkodzić tkankę mózgową i osłabić rozwój poznawczy dziecka, co ma niekorzystny wpływ na całe późniejsze życie.

Najbardziej zagrożone są dzieci w południowej Azji, gdzie na terenach, w których bezpieczne poziomy zanieczyszczeń przekroczone są nawet sześć razy przebywa ponad 12 milionów noworodków.

Według raportu Unicef istnieje związek pomiędzy „werbalnym i niewerbalnym IQ, pamięcią, słabymi wynikami testów oraz niską średnią ocen wśród uczniów, a także innymi neurologicznymi problemami behawioralnymi. Im dłużej miasta na całym świecie będą się zastanawiać, bez podjęcia radykalnych kroków ochrony i bez wdrożenia odpowiednich środków zmniejszających zanieczyszczenia, w kolejnych latach coraz więcej dzieci będzie zagrożonych”.

Unicef wezwał do powszechnego stosowania masek na twarz i systemów filtrowania powietrza. Dodatkowo zalecił, aby dzieci nie podróżowały podczas największych zanieczyszczeń w ciągu doby.

W zeszłym miesiącu z ogromnym natężeniem smogu zmagało się Delhi. Zanieczyszczenie było tak duże, że w wielu miejscach na jakiś czas zamknięto szkoły. Po ponownym otwarciu placówek, rodzice oskarżali władze o lekceważenie zdrowia ich dzieci. Z powodu fatalnego stanu powietrza indyjscy i lankijscy krykieciści wymiotowali podczas meczu!

ser/BBC

Komentarze

Komentarze