Odkryto nową, nieoczekiwaną przyczynę WIELU ROZWODÓW!

Poglądy na społeczne role kobiet na przestrzeni ostatnich lat ulegały ciągłym zmianom. Tematem aktualnym wydaje się być ciągle zagadnienie jakości wychowania dziecka w sytuacji, gdy kobieta oraz mężczyzna oboje są aktywni zawodowo, a także przyczyn rosnącej ilości rozwodów.

Ciekawych informacji na tema tego, jak zmieniały się poglądy na pracę zawodową i macierzyństwo, dostarczają badania M. Styrc oraz A. Matysiak.

Jak się okazuje, w latach 1990 wśród kobiet panowało pogląd o tym, że:

  • pracująca matka nie może zapewnić swojemu dziecku tyle samo ciepła i bezpieczeństwa, co matka niepracująca
  • dziecko na tym cierpi, gdy matka pracuje
  • kobiety mogą pracować, ale to, czego większość z nich naprawdę chce, to dom i dzieci

Zmiany w postrzeganiu roli kobiety w rodzinie

Dziś z drugim postulatem zgadza się połowa mniej kobiet niż w latach 80. Poglądem, który znacznie zmienił obraz postrzegania roli kobiety w domu oraz pracy zawodowej, jest powszechne przekonanie, że praca zawodowa stanowi najlepszy sposób zdobycia niezależności przez kobietę. Pogląd ten, licząc od roku 1990 przez rok 1998, jeszcze nigdy nie był podzielany przez tak liczną grupę kobiet.

Zwiększenie się ryzyka rozpadu małżeństwa

Zmiany w postrzeganiu roli kobiety w rodzinie, wpłynęły również na zwiększenie się ryzyka rozpadu małżeństwa. Do roku 1989, liczba rozwodów wśród kobiet niezatrudnionych i pracujących, nie różniła się pod względem ryzyka wystąpienia w rodzinie rozwodu.

W latach dziewięćdziesiątych, gdy liczba kobiet pracujących przewyższała liczbę matek niepracujących i była nieco wyższa od liczby pań przebywających na urlopie, zanotowano wzrost ryzyka rozpadu małżeństw ze względu na aktywność zawodową płci pięknej.

Kolejny przyrost kobiet pracujących zawodowo

W latach 2000–2011 nastąpił znaczny przyrost kobiet pracujących zawodowo w porównaniu do lat ubiegłych. Ponadto, w tym czasie zanotowano najmniejszy odsetek kobiet przebywających na urlopie w porównaniu do lat ubiegłych. W okresie tym ryzyko rozpadu małżeństwa kobiet pracujących stało się wyższe od ryzyka rozpadu małżeństwa kobiet niezatrudnionych.

Osiągnięcie przez kobiety niezależności finansowej podnosi ryzyko wystąpienia rozwodu, ponieważ w przypadku kobiet niepracujących, rozwiązanie nieudanego małżeństwa jest trudne.

Czytaj też: Planujesz ROZWÓD? Poznaj nietypową PROPOZYCJĘ na…

Źródło: Opracowanie na podstawie M. Styrc, A. Matysiak: „Aktywność zawodowa kobiet a trwałość małżeństwa w zmiennych warunkach społeczno–instytucjonalnych”, w: „Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia”, red. A. Matysiak, Scholar, Warszawa 2014.

Zdjęcie: Pexels

Komentarze

Komentarze