Doświadczenia pierwszego roku życia dziecka – tworzenie relacji i budowa zaufania

Pierwszy rok życia jest znaczący dla rozwoju różnych cech u dziecka, a to jak przebiega jego życie w przeciągu pierwszych dwunastu miesięcy, będzie miało ogromny wpływ na jego przyszłość, charakter i sposób patrzenia na świat.

Co ma wpływ na rozwój dziecka  w ciągu pierwszego roku życia?

Zmiany, jakie zachodzą u dziecka przez pierwszy rok życia, prowadzą do jego rozwoju fizycznego, psychicznego, a także społecznego.  By maluch rozwijał się prawidłowo,  duży wpływ ma nawiązanie więzi z opiekunami. Początkowo dziecko nawiązuje najbliższą więź z jedną osobą – np. z matką. Bliski kontakt z wybraną osobą pomaga najmłodszym w komunikacji, sygnalizowaniu swoich potrzeb, okazywaniem swojego nastroju. Te doświadczenia uczą dziecka interpretacji otaczającego go świata.

Okres przywiązania

Przez pierwsze dwanaście miesięcy życia, u dziecka rozwija się emocjonalna więź do rodziców. Stała obecność opiekuna, regularne powtarzanie konkretnych czynności, poświęcanie mu uwagi  i czułe gesty takie jak tulenie do snu, wpływają na poczucie przywiązania dziecka do opiekuna. Jeśli uczucie przywiązania jest mocne, rozwija się emocjonalność malucha, dzięki czemu w przyszłości stanie się towarzyską osobą, niemającą problemów w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.  Bliskość z opiekunami warunkuje prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka.

źródło: pixabay.com

Budowa zaufania

Pierwszy rok życia kształtuje także zaufanie u malucha. Niezwykły wpływ mają na to relacje z rodzicami. Jeśli dziecko rośnie w głębokim poczuciu bezpieczeństwa i kształtuje się u niego zaufanie, to w przyszłości będzie osobą bardzo ufną, pozytywnie nastawioną, patrzącą z nadzieją na przyszłość.  Gdy od pierwszych miesięcy życia maluch nie zazna poczucia bezpieczeństwa, w przyszłości może cechować go lęk przed przyszłością i ogromna nieufność.

Rozwój osobowości, a pierwszy rok życia dziecka

To właśnie przez pierwsze miesiące życia rozwijają się u najmłodszych cechy, które w przyszłości staną się podstawą ich charakteru. Pewność siebie, wiara we własne zdolności, a także optymizm i pokłady nadziei to cechy, które rozwijają się przez doświadczenia zdobyte w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy życia.  Odpowiednia pielęgnacja, bliskość, budowanie relacji  i bezpieczeństwa pomoże dziecku wykształcić cechy, które pomogą mu w dalszym rozwoju psychicznym i emocjonalnym.

Komentarze

Komentarze