Oto dlaczego bogaci ludzie nie są … szczęśliwy!

Cały nurt badań pokazuje, że bogatsi ludzie nie są szczęśliwi. Dlaczego? Odpowiada Raj Raghunathan.

 

Jednym z powodów jest to, że bogactwo czyni nas mniej hojnymi – zarówno w wymiarze finansowym, jak i behawioralnym. Weźmy pod uwagę wyniki szeregu badań przeprowadzonych przez Paula Piffa i jego współpracowników z Uniwersytetu w Berkeley.

 

Wyniki innego badania wykazały podobny efekt: otrzymując 10 dolarów z informacją, że mogą podzielić się częścią lub całością tej kwoty z innymi, bogatsi uczestnicy dawali średnio o 44% mniej. W świecie poza laboratorium badacze ustalili, że bogatsi ludzie przekazują mniejszą część swoich dochodów na cele charytatywne niż biedniejsi.

 

Patricia Greenfield z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i Dacher Keltner z Uniwersytetu w Berkeley (niezależnie) ustalili w swoich badaniach, że im majętniejsi się stajemy, tym bardziej cenimy niezależność, a mniej więzi społeczne. Natomiast w aspekcie fizycznym sprawa jest całkiem prosta: im bardziej stajemy się bogaci, tym chętniej tworzymy bariery pomiędzy sobą a innymi – na przykład żyjąc w większym domu otoczonym płotem.

 

Jesteśmy gatunkiem niezwykle – a być może nieznośnie – społecznym. Oznacza to, że nie możemy być naprawdę szczęśliwi, jeśli nie mamy przynajmniej jednej, istotnej i bliskiej relacji. Im bogatsze prowadzimy życie społeczne, tym będziemy szczęśliwsi. (W swojej książce Dunn i Norton omawiają badania pokazujące, że wydawanie pieniędzy na emocje lub żeby zyskać czas – na przykład zatrudnienie kogoś, kto będzie nam sprzątał – zwiększa poczucie szczęśliwości. Nie jest przypadkiem, że zwykle dzielimy emocje i wolny czas z naszymi bliskimi).

sev

Źródło: Facebook/

Zdjęcie: pixbaay.com

Komentarze

Komentarze