Koniec z DYSKRYMINACJĄ w programie 500+! Rzecznik PRAW DZIECKA chce, żeby WSPARCIEM były objęte także DZIECI, które…

500+ miało być programem wspierającym rodziny i wyrównującym szanse dzieci, ale… nie jest dostępny dla każdego. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę

Czytaj dalej