Walka o życie nienarodzonych. Zatrzymajmy razem ABORCJĘ!

#ZatrzymajAborcję to projekt obywatelski, którego celem jest walka o życie nienarodzonych dzieci. Czy ma on realne szanse na wprowadzenie do polskiego systemu prawnego? Okazuje się, że tak.

Ochrona nienarodzonych dzieci

Stoimy przed dziejową szansą, która może poprawić standardy cywilizacyjne, panujące w naszym kraju. Szansa ta to objęcie ochroną prawną najbardziej bezbronnej grupy obywateli Polski. Nasze państwo w ten sposób choć w części zrealizuje swój podstawowy obowiązek wynikający z art. 38. Konstytucji RP ─ „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”.

#ZatrzymajAborcję

Obywatelski projekt #ZatrzymajAborcję jest odpowiedzią na panującą obecnie dyskryminację niepełnosprawnych dzieci, które są pozbawiane prawa do życia w imię eugeniki. Obecnie jest to jedyny projekt antyaborcyjny, który ma realne szanse na wprowadzenie do polskiego systemu prawnego.

Głosowanie w Sejmie

Głosowanie w Sejmie nad #ZatrzymajAborcję będzie przeprowadzone w trakcie jednego z dwóch posiedzeń: 25─26 marca lub 15─16 kwietnia. Wszyscy ludzie angażujący się po stronie życia powinni teraz połączyć siły, by wspierać ten projekt. I by wywierać nacisk na polityków w tej sprawie. Nacisk, który spowoduje szybkie procedowanie, bez zbędnych poprawek i zmian.

Dwie ustawy antyaborcyjne

Wysuwanie w tej chwili propozycji innych regulacji prawnych, które w zamyśle autorów miałyby ograniczać liczbę aborcji w Polsce, jest dla postulatów prolife szkodliwe. Bo poddanie pod głosowania dwóch ustaw antyaborcyjnych w jednym czasie ─ a tak z pewnością by się stało ─ doprowadzi do podzielenia głosów poparcia, co będzie skutkowało upadkiem obu projektów. Tym samy perspektywa rozszerzenia prawa do życia odsunie się w czasie, zaś zwolennicy aborcji znów osiągną swój cel: dzieci w dalszym ciągu będą zabijane ─ trójka małych istot ludzkich dziennie. Nie pozwólmy, by zrealizował się ten czarny scenariusz!

Czytaj też: Planujesz nagrać swój poród? Koniecznie weź to pod uwagę!

aborcję
Unsplash

Prawie milion zebranych podpisów

Ważne jest, by być świadomym, iż obecnie racją stanu dla wszystkich prolajferów jest projekt #ZatrzymajAborcję. Prawie milion zebranych podpisów i poparcie Kościoła dla tej inicjatywy to cenny zasób, którego nie możemy zmarnować. Jesteśmy odpowiedzialni wobec tych, którzy poparli tę obywatelską inicjatywę.

Wsparcie dla jakiegokolwiek innego rozwiązania prawnego jest rozbijaniem środowiska obrońców życia ─ pomimo dobrych intencji angażujących się w to wolontariuszy. Jednoczmy się wokół projektu rozszerzającego prawo do życia, który już niedługo będzie głosowany, i który ma realne szanse, w obecnej sytuacji, na wdrożenie w życie!

Nie bądź obojętny!

Ty także możesz dołożyć własną cegiełkę do tego dzieła. Niedawno ruszyła kampania obywatelska, która ma mobilizować posłów do opowiedzenia się po stronie życia nienarodzonych i uchwalenia projektu „Zatrzymaj Aborcję”.

Na stronie www.zadzwondoposla.pl znajdują się adresy i telefony do biur poselskich polityków partii rządzącej, bo to od nich zależy w tej chwili los tych najbardziej bezbronnych obywateli Polski.

Nie bądź obojętny! Skontaktuj się z politykami i dopominaj o prawną ochronę życia dla nienarodzonych!

Czytaj też: Naukowcy alarmują! Palenie PODCZAS CIĄŻY może doprowadzić do…

aborcję
Unsplash

Źródło: Fundacja Życie i Rodzina

Zdjęcia: Unsplash

 

Komentarze

Komentarze