Co przekazują nam marzenia senne? Komunikaty ukryte w snach

Nasze sny to często komunikaty naszej psychiki, skierowane do nas osobiście. Powstają w nas samych – wywodzą się z obszaru psychiki, który wywiera na nas niezwykle silny wpływ.  O czym informują nasze sny?

Przeżycia dnia codziennego

Duża część marzeń sennych to po prostu przeżycia dnia codziennego, a służą głównie złagodzeniu wewnętrznych napięć.  Są jedynie zbiorem sytuacji i wydarzeń danego dnia i nie należy ich zbytnio interpretować. Takie sny nie wpływają w żaden sposób na człowieka, nie pobudzają jego instynktów, a najczęściej szybko o nich zapominamy.

Ukryte aspekty osobowości

Marzenia senne mogą komunikować nieuświadomione cechy naszej osobowości. Ujawniają sposób myślenia, ukryte emocje i sposób zachowania. Pozwalają zgłębić wyparte informacje na temat naszej osoby i charakteru.  Odpowiednia interpretacja takiego snu pomoże dostarczyć nowych, cennych informacji na temat naszej osobowości.

Wyparte przeżycia

Sny często przypominają o istnieniu wypartych problemów, których wpływu na nasze życie nie jesteśmy świadomi.  Określają sytuacje i problemy, które powinny być już dawno przepracowane, jednak podświadomie wciąż oddziaływają na nasze życie. Są to dawne przeżycia, które wciąż mają istotny wpływ na nasze decyzje, sposób myślenia i zachowanie. Dzięki snom możemy je rozpoznać i ostatecznie przepracować, by nie zakłócały już aktualnego trybu życia.

Propozycje rozwikłania problemów

Na jawie często nie przychodzą nam do głowy sposoby na rozwiązanie poszczególnych konfliktów. Rodzą się one podświadomie i instynktownie, a ujawnić się mogą podczas snu. Dzięki nim możemy poszukiwać nowych, twórczych rozwiązań.

Zapamiętaj swoje sny

Informacje zawarte w snach to podświadome sygnały, których celem jest utrzymanie wewnętrznego spokoju i zapobieganie różnym zaburzeniom. Warto przyjrzeć się swoim snom i spróbować odczytać zakodowane w nich informacje naszej psychiki.

Komentarze

Komentarze