Niezwykłe odkrycie ws. choroby Alzheimer. To nie jedna choroba, ale aż sześć!

Nowe badania sugerują, że wkrótce może być konieczna zmiana klasyfikowania choroby Alzheimera. Można ją bowiem podzielić na co najmniej sześć frakcji.

Około 20 naukowców z różnych amerykańskich placówek medycznych przeanalizowało dane na temat 4050 osób z późną postacią choroby Alzheimera. Uczeni przyznawali punkty w czterech różnych dziedzinach: pamięci, funkcjonowaniu wykonawczym, języku i funkcjonowaniu wizualnym.

Około 39 proc. osób miało stosunkowo równe wyniki we wszystkich czterech dziedzinach. Grupa ok. 27 proc. badanych miała wyniki pamięciowe znacząco niższe niż w innych grupach. Kolejna grupa 13 proc. osób miała niższe wyniki w kategoriach językowych, a jeszcze inna (12 proc.) niższe w zakresie funkcjonowania wzrokowo-przestrzennego. Mała grupa, zaledwie 3 proc. miała niskie wyniki w zakresie funkcjonowania wykonawczego, a kolejne 6 proc. niższe wyniki w dwóch różnych domenach.

Następnie wykorzystano dane genetyczne, aby stwierdzić czy występują trwałe podziały biologiczne między grupami. Odkryto w sumie 33 polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP), specyficzne lokalizacje w całym genomie związane z jedną z podgrup.

Odkryto także, że inna podgrupa – związana z pamięcią – ma silny związek z odmianami genu APOE, który jest powiązany z rozwijającym się alzheimerem wśród osób o pochodzeniu europejskim.

Najnowsze prognozy szacują, że liczba osób z chorobą Alzheimera w Stanach Zjednoczonych wzrośnie z 5,7 mln w 2018 r. do 14 mln w 2050 r.

Komentarze

Komentarze