Co robić, gdy zamkną nam przedszkole? Rzecznik Praw Obywatelskich wyjaśnia

Koronawirus nie odpuszcza. Może zdarzyć się, że w związku z pandemią przedszkole, do którego chodzi nasze dziecko, zostanie zamknięte. Co wtedy powinniśmy zrobić? Głos w tej sprawie zabrał rzecznik Praw Obywatelskich.

Czy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza nasze dziecko, otrzymamy zasiłek opiekuńczy?

– Na przestrzeni kolejnych miesięcy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego był przedłużany przez Radę Ministrów. Ostatnie z rozporządzeń przewidywało, iż dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 1d Ustawy covidowej, przysługiwał w przypadkach, o których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 20 września 2020 r. (§ 1 Rozp.d.z.o.). W obecnej chwili brak dalszych rozporządzeń przedłużających możliwość wypłaty zasiłku opiekuńczego na kolejny okres – wyjaśnia Rzecznik Praw Obywatelskich.

Podkreślono, że można wnioskować, iż w przypadku przywrócenia nauki zdalnej również dla najmłodszych dzieci, rząd przedłuży zasiłek i dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Na razie jednak nie zapadły żadne decyzje w tej sprawie.

Fot. Pixabay

Aktualnie w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do ośmiu lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach określonych w Ustawie zasiłkowej.

Zasiłek otrzymamy, gdy musimy opiekować się:

– dzieckiem, które nie ma jeszcze ośmiu lat i wystąpiła jedna z następujących sytuacji:
* nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły,
* konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
* choroba niani lub dziennego opiekuna,
* poród lub choroba małżonka lub rodzica twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
* pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica twojego dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;

Zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły można uznać za nieprzewidziane, jeśli zostaliśmy o tym powiadomieni w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem.

Zobacz także: Z TEGO rozwiązania korzysta wiele polskich rodzin. Rząd wprowadza w nim DUŻE zmiany!

Fot. Pixabay

Źródło: RPO, ZUS

Komentarze

Komentarze